• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Κυκλάδες, Νήσος Νάξος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δρεπανοσκαλίδρα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία με δύο είδη πουλιών. Τα δύο αυτά άτομα, ανήκουν σε ένα γένος πουλιών αλλά το καθένα σε ένα διαφορετικό είδος. Και τα δύο είναι μετανάστες μεγάλων αποστάσεων. Αριστερά είναι η Δρεπανοσκαλίδρα, Calidris ferruginea, και δεξιά η Κοκκινοσκαλίδρα, Calidris canutus.