• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Καλλικράτης
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Φεβρουάριος 2005
Τρικοκιά
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα στο δασοόριο
Οικοσύστημα μακκί

Φωτογραφία κλαδιού με καρπούς, Τρικοκιάς, Crataegus monogyna στην Κρήτη, Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό δένδρο, που δημιουργεί μικρές συστάδες. Στην Κρήτη φυτρώνει σε πετρώδη εδάφη, και ανάμεσα σε χωράφια, μέχρι τα 1.500 μ. υψόμετρο. Οι καρποί του είναι εδώδιμοι.