• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Λιβύη, Qaminis, Adjedabia κοντά στη Βεγγάζη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Σεπτέμβριος 2007
Κερασφόρος οχιά
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα ερήμου

Φωτογραφία Κερασφόρου οχιάς, Cerastes cerastes, που παίρνει το όνομά της από τις δυο κεράτινες προεκβολές που έχει πάνω από τα μάτια. Η προσαρμοστική αξία αυτών είναι άγνωστη. Κεράτινες προεκβολές έχουν μόνο οι πληθυσμοί της Σαχάρας, ενώ δεν υπάρχουν στους πληθυσμούς της Αραβικής χερσονήσου.