• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Λιβύη, Όαση Derj
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούλιος 2007
Έρημος
Οικοσύστημα
Άλλα
Οικοσύστημα αμμοθυνών
Οικοσύστημα ερήμου

Φωτογραφία με αμμοθίνες σε έρημο στη Λιβύη.