• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Κοκκινοπηλός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Στρογγυλή Αριστολόχια
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Στρογγυλή Αριστολόχια, Aristolochia rotunda, όπου διακρίνεται καθαρά η σπάθη.