• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Κοκκινοπηλός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Στρογγυλόφυλλη Σαξιφράγκα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Στρογγυλόφυλλη Σαξιφράγκα, Saxifraga rotundifolia, στο χωριό Κοκκινόπηλος, στο νομό Λαρίσης.