• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Όρος Όλυμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πλατύφυλλη Βελανιδιά
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Δρυοδάσος ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Πλατύφυλλης Βελανιδιάς, Quercus frainetto, ενός από τα 13 είδη αυτοφυούς βελανιδιάς της Ελλάδας. Είναι φυλλοβόλο δένδρο, με μεγάλα έλλοβα φύλλα και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 30 μ σε ύψος.