• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Όρος Όλυμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2007
Mακρόφυλλο Kεφαλάνθηρο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία ανθισμένου Mακρόφυλλου Kεφαλάνθηρου, Cephalanthera longifolia στονΌλυμπο. Σχετικά διαδεδομένο είδος Κεφαλάνθηρου σε όλη την Ελλάδα, που προτιμάει ασβεστούχα εδάφη και αναγνωρίζεται από τα μακριά του φύλλα. Ανθίζει τους μήνες Απρίλιο-Ιούλιο και εξαπλώνεται από 0-1.400 μ υψόμερο.