• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Όρος Όλυμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2007
Υβριδογενές Έλατο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία νεαρής ετήσιας βλάστησης του φυτού Υβριδογενές Έλατο, Abies borisii-regis. Είναι ιθαγενές των βουνών των Βαλκανίων και φυτρώνει ανάμεσα στα 800 και τα 1.800 m Αποτελεί υβρίδιο μεταξύ μεταξύ του Λευκού και του Κεφαλονίτικου Ελάτου.