• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Κοκκινοπηλός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2007
Στρογγυλή Αριστολόχια
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Στρογγυλή Αριστολόχια, Aristolochia rotunda, στο χωριό Κοκκινόπηλος, Θεσσαλία.