• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Όρος Όλυμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2007
Στρογγυλόφυλλο Σμύρνιο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Στρογγυλόφυλλο Σμύρνιο, Smyrnium perfoliatum subsp. rotundifolium, στο φυσικό του περιβάλλον στο Όρος Όλυμπος στο νομό Λαρίσης.