• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Όρος Όλυμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Φεβρουάριος 2007
Δίοικη Τσουκνίδα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Δίοικη Τσουκνίδα, Urtica dioica, στο όρος Όλυμπος στο νομό Λαρίσης.