• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Όρος Όλυμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Απρίλιος 2007
Μικτό δάσος
Δάσος
Οικοσύστημα
Άλλα
Διόραμα Μικτό δάσος ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία από μικτό δάσος στην Ελασσώνα.