• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Κοκκινοπηλός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Απρίλιος 2007
Κλειδί ή κλειδάκι του Αϊ- Γιάννη ή της Παναγίας (Βοιωτία – Μύκονος)
Σκουντρί (Σύρος)
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία της σαύρας Ablepharus kitaibelli. Χαρακτηριστικό της σαύρας αυτής είναι ότι τα βλέφαρά της παραμένουν ακίνητα όταν ενοχληθεί. Από το χαρακτηριστικό αυτό πήρε και το όνομά του το γένος (Ablepharus).