• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Όρος Όλυμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2007
Ελληνική Χελώνα
Χελώνες
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Ελληνικής Χελώνας, Testudo graeca, της πιο κοινής χερσαίας χελώνας στη Μεσόγειο. Στη βόρεια Αφρική οι πληθυσμοί της κινδυνεύουν από την έντονη συλλογή, που γίνεται για το κρέας της.