Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition
Discovery center

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κότσυφας
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία αρσενικού Κότσυφα, Turdus merula. Το ώριμο αρσενικό έχει γυαλιστερό μαύρο φτέρωμα και χαρακτηριστικό κίτρινο-πορτοκαλί ράμφος. Στην Κρήτη, τα τελευταία χρόνια, οι πληθυσμοί του έχουν αυξηθεί σε καλλιέργειες, οικισμούς και πάρκα πόλεων.