Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Discovery center
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Καρδερίνα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα
Ερευνότοπος

Φωτογραφία Καρδερίνας, Carduelis carduelis, στρουθιόμορφου πουλιού με έντονα χρώματα και ωραίο κελάηδημα.