Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition
Discovery center

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κοκκινολαίμης
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Κοκκινολαίμηδων, Erithacus rubecula. Οι κοκκινολαίμηδες είναι τυπικοί κάτοικοι των δασών μεγάλου υψομέτρου στα Βαλκάνια και τη βόρεια Μικρά Ασία. Το χειμώνα παρατηρούνται σε αφθονία σε πάρκα πόλεων, κήπους και καλλιέργειες.