• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Εδώδιμο Μπούζι
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία με ανθισμένο Μπούζι, Carpobrotus edulis var. rubescens, σε παραλία της βόρειας Κρήτης. Πρόκειται για ένα εισαχθέν κηποτεχνικό είδος, που έχει αρχίσει να εισβάλει στα παράκτια οικοσυστήματα.