• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πεδιάδα Μεσαράς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούλιος 2005
Βουκεφαλοφόρο Λάπαθο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Βουκεφαλοφόρο Λάπαθο, Rumex bucephalophorus, στον κάμπο της Μεσαράς στο νομό Ηρακλείου.