• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αμνισσός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λευκή Ώχρα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία ταξιανθίας του φυτού Λευκή Ώχρα, Reseda alba, στο φυσικό του περιβάλλον, στην παραλία Αμνισός στο νομό Ηρακλείου.