• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αμνισσός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μικρόκαρπος Άδωνις
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία ανθισμένου φυτού Μικρόκαρπος Άδωνις, Adonis microcarpa, στην παραλία Αμνισσός, Κρήτη.