• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δίθυρα
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία με θυρίδες Neopycnodonte στο ίζημα στη θέση εύρεσης τους.