• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ιορδανία, Κοντά Wadi Ram
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιανουάριος 2007
Καμήλα Δρομάς
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία από Δρομάδες Καμήλες, Camelus dromedarius, θηλαστικών με τη μεγαλύτερη αντοχή στις συνθήκες που επικρατούν στις ερήμους. Έχουν ένα ύβο (καμπούρα) στην πλάτη. Τρώνε φύλλα, ξερό γρασίδι και βλάστηση της ερήμου. Είναι δραστήριες την ημέρα και ξεκουράζονται σε ομάδες.