• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ιορδανία, Φαράγγι Πέτρας
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιανουάριος 2007
Φαράγγι
Γεωλογικοί σχηματισμοί
Άλλα

Φωτογραφία από ψαμμίτες στο φαράγγι Πέτρας, Ιορδανία.