• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Αγία Φωτιά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δεινοθήριο το γιγάντιο
Προβοσκιδωτά
Θηλαστικά
Ζώα
Απολιθώματα
Μέθοδος στο πεδίο

Φωτογραφία της γνάθου του δεινοθηρίου του γιγάντιου στη θέση εύρεσης με κλίμακα έναν άνδρα.