• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ηράκλειο, Κούλες
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κορμοράνος
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία ενήλικου Κορμοράνου, Phalacrocorax carbo, με αναπαραγωγικό φτέρωμα.