• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Ζώμινθος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ασφένταμος
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία φύλλων του φυτού Κρητικό Σφεντάμι, Acer sempervirens, πάνω στο χιόνι. Είναι φυλλοβόλο, σχετικά μικρού μεγέθους δένδρο, αρκετά συνηθισμένο σε ορεινές περιοχές (πάνω από 200 m υψόμετρο). Τα φύλλα του το φθινόπωρο παίρνουν εντυπωσιακά χρώματα (κόκκινα, κίτρινα).