• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Δεκέμβριος 2003
Λυγαριά
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Λυγαριά, Vitex agnus-castus, Κρήτη.