• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κυανόφυλλη Ακακία
Ψυχανθή
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία ανθέων της Κυανόφυλλης Ακακίας, Acacia cyanophylla. Πρόκειται για ένα αλλόχθονο καλλωπιστικό δένδρο που έχει αρχίσει να αυτοφύεται και να εισβάλει στα τοπικά οικοσυστήματα.