• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2005
Χαρουπιά
Ψυχανθή
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία χαρουπιάς, Ceratonia siliqua, στην Κρήτη. Αειθαλές δένδρο ή μεγάλος θάμνος, χαρακτηριστικό της λεγόμενης μακίας βλάστησης. Αυτοφύεται σε ξηρές πετρώδεις περιοχές και συχνά καλλιεργείται είτε για τη σκιά της είτε για τους καρπούς της, που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή.