• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Φεβρουάριος 2004
Θερόκαλο / Φινοκαλιά
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Θερόκαλο, Thymelaea hirsuta, στην Κρήτη.