• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Λέσβου, Νήσος Λήμνος, Πλατύ
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αμφίβια
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Πράσινου Φρύνου, Bufo viridis. Συναντάται σε ποικίλα ενδιαιτήματα, ακόμα και σε μεγάλα υψόμετρα ή ξηρές περιοχές.