• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Λέσβου, Νήσος Λήμνος, Χορταρόλιμνη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
GIant Reed
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία συστάδας Καλαμιάς, Arundo donax. Πρόκειται για το πιο μεγάλο αγρωστώδες και ένα από τα πιο συνηθισμένα είδη καλαμιού στην Ελλάδα. Κατάγεται από την Ασία, αλλά έχει εγκλιματιστεί και εξαπλωθεί στα παραποτάμια οικοσυστήματα της Ελλάδας.