• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Λέσβου, Νήσος Λήμνος, Κάστρο Μύρινας
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιανουάριος 2006
Πλατώνι
Ελαφοειδή
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Πλατωνιού, Dama dama. Το πλατώνι ήταν άφθονο στη νότια Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα έχουν μείνει ελάχιστοι φυσικοί πληθυσμοί. Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν τους ασιατικούς πληθυσμούς ως ξεχωριστό είδος (Dama mesopotamica).