• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Καστέλλι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Άγριο Σπαράγγι
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Φρύγανα
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία καρπών Άγριου Σπαραγγιού στην Κρήτη, Ελλάδα. Τα στελέχη του μοιάζουν με φύλλα και λέγονται κλαδώδια, ενώ τα πραγματικά του φύλλα έχουν εκφυλιστεί σε λέπια. Οι νεαροί βλαστοί του είναι εδώδιμοι και συχνά συλλέγονται για φαγητό.