• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Καστανοκέφαλος Γλάρος
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Καστανοκέφαλου Γλάρου, Chroicocephalus ridibundus. Εκατοντάδες χιλιάδες καστανοκέφαλοι γλάροι διαχειμάζουν στην Ελλάδα, σε υγροτόπους και αγροτικές εκτάσεις. Τρέφονται κυρίως με σκουλήκια, έντομα και άλλα ασπόνδυλα.