• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Αλμυρός ποταμός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούλιος 2006
Κυανόφυλλη Ακακία
Ψυχανθή
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία καρπών και σπερμάτων Κυανόφυλλης Ακακίας, Acacia cyanophylla, στην Κρήτη, Ελλάδα. Πρόκειται για ένα αλλόχθονο καλλωπιστικό δένδρο που έχει αρχίσει να αυτοφύεται και να εισβάλει στα τοπικά οικοσυστήματα.