• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Αλμυρός ποταμός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούλιος 2006
Κυανόφυλλη Ακακία
Ψυχανθή
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία φύλλων και καρπών της Κυανόφυλλης Ακακίας, Acacia cyanophylla. Πρόκειται για ένα αλλόχθονο καλλωπιστικό δένδρο που έχει αρχίσει να αυτοφύεται και να εισβάλει στα τοπικά οικοσυστήματα.