• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Οροπέδιο Ομαλού
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αμπελιτσιά / Ανέγνωρο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Αμπελιτσιά, Zelkova abelicea. Είναι το μοναδικό ενδημικό δένδρο της Κρήτης. Στο "Κόκκινο Βιβλίο των Σπανίων και Απειλουμένων ειδών της Ελλάδας" του 1995 αναφέρεται ως Τρωτό (VU).