• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ορτύκι
Ορνιθόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Ορτυκιού, Coturnix coturnix. Τα ορνιθόμορφα σκαλιστικά πουλιά κατά κανόνα δεν μεταναστεύουν, αφού έχουν βαριά σώματα που δεν εξυπηρετούν μεγάλες πτήσεις. Όμως τα ορτύκια, ανέπτυξαν πολύ δυνατές δομές φτερούγων που είναι και μακριές ώστε να τους επιτρέπουν μεγάλα ταξίδια. Έτσι μεταναστεύουν για να διαχειμάσουν στην Αφρική και πλήθος από αυτά σταματούν στα νησιά της Μεσογείου για ανεφοδιασμό και ξεκούραση.