• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Χαλκιδική, Χαλκιδική
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πεταλούδες
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία της πεταλούδας Aporia crataegi ενώ στεγνώνει τα φτερά της πάνω σε μια ορχιδέα Orchis laxiflora.