• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Μεσκλά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Aoυμπριέτα
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα απόκρημνων βράχων

Φωτογραφία ανθισμένης Αουμπριέτας, Aubrieta deltoidea, σε βράχια στην περιοχή Χανίων, Ελλάδα. Είναι αυτοφυές της ΝΑ Ευρώπης, αλλά καλλιεργείται σαν καλλωπιστικό σε πολλά μέρη του κόσμου.