• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κρητική Αγριονεραγκούλα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία ανθέων του φυτού Κρητική Aγριονεραγκούλα, Ranunculus creticus, στην Κρήτη.