• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πεταλούδες
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία όπου διακρίνονται τα ψευδοπόδια της κάμπιας, της νυχτοπεταλούδας Acherontia atropos.Πολλές κάμπιες έχουν παρόμοια ψευδοπόδια που τους επιτρέπουν να μετακινούνται και να στηρίζονται στα κλαδιά.