• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πεταλούδες
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία του πίσω μέρους της προνύμφης της νυχτοπεταλούδας Acherontia atropos, όπου διακρίνεται το λοβωτό «κέρατο» με το οποίο αποθαρρύνει τους επίδοξους θηρευτές της.