• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πεταλούδες
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία της κεφαλής της προνύμφης της νυχτοπεταλούδας Acherontia atropos, όπου διακρίνονται τα μασητικά στοματικά εξαρτήματα.