• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Κυκλάδες, Νήσος Μήλος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κυματιστή Βοϊδόγλωσσα
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα λιβαδιού
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία ανθισμένης Κυματιστής Βοϊδόγλωσσας, Anchusa undulata, στη Μήλο, Ελλάδα. Αρχαίοι συγγραφείς αποδίδουν στην Αγχούσα, πολλές θεραπευτικές ιδιότητες.