• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Κυκλάδες, Νήσος Σίφνος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λυγαριά
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Λυγαριά, Vitex agnus-castus, στη Σίφνο, Κυκλάδες.