• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Νήσος Ποντικονήσι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάιος 2004
Θαλασσοκόρακας
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία Θαλασσοκόρακα, Phalacrocorax aristotelis, που είναι μόνιμος κάτοικος του Αιγαίου, του Ιονίου και της Κρήτης όπου έχει υγιείς πληθυσμούς. Γεννά τα αυγά του σε κάθετες πλαγιές και νησίδες, νωρίτερα από κάθε άλλο θαλασσοπούλι της περιοχής, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου.